AB: Nem sérti a visszaható hatály tilalmát az adóregisztrációs eljárás


Az Alkotmánybíróság elutasította az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhttp://ift.tt/2veOzLQ (Art.) 214. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezést. Az AB megítélése szerint az Art. eljárási típusú jogszabály, a támadott rendelkezésben nem ismerhető fel tiltott visszaható hatály: a jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapít meg kötelezettséget, és nem nyilvánít valamely magatartást jogellenessé. A döntéshez Stumpf István csatolt különvéleményt.

Bővebben

Vissza a Hírekhez