Adó és Járulékváltozások 2013!


A jövő évszámtalan változás elé állítja a cégvezetőket és a munkatársakat. Az adó- és járuléktörvények módosítása, új adónemek bevezetését is jelenti.  Szeretnénk segítséget nyújtani a felkészüléshez, és a választáshoz. 

2012. decemberben jelentkezhet be az új adónemekre!

KATA? KIVA? 

Segítünk a választásban! Kérésére elkészítjük az ÖN vállalkozásának kalkulációját. Keresse ügyintézőnket: info@goldconsulting.eu

KATA: 

Alanya: Kisadózók Tételes Adózása. Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választhatja (vállalkozásban közreműködő magánszemély)

 • egyéni vállalkozó
 • egyéni cég
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező kkt. 
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező bt.

Nem választhatja: 

 • 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri, 
 • 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő, 
 • 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységek folytatásából bevételt szerzett. 

Mértéke:

 • főállású kisadózónál havi 50 eFt, 
 • a főállásúnak nem minősülő kisadózónál havi 25 eFt  

Értékhatára: 6 millió forint bevételi értékhatár (az ÁFA alanyiság értékhatára is 2013-tól  6 millió forint, ha áttér az alanyi mentességre, ezt is decemberben kérheti)

Kiváltott adónemek:

a) vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó,

b) társasági adó, 

c) a személyi jövedelemadó, járulékok és a 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás,

d) szociális hozzájárulási adó és a 10, illetve 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás. 

Bővebben: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/kata/teteles_ado_121112.html

KIVA: Kisvállalati adó

 Alanya: egyéni cég, kkt., bt., kft., zrt., szövetkezet és lakásszövetkezet, erdőbirtokossági társulat, végrehajtó iroda, ügyvédi iroda és közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, a külföldi vállalkozó illetve a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy

aki megfelel az alábbi feltételeknek (kapcsolt vállalkozásokat össze kell számítani):

 • az adóévet megelőző év január első napjától november utolsó napjáig bármely időpontban a foglalkoztatottak száma nem haladhatja meg a 25 főt,
 • az adóévet megelőző adóév november hónap utolsó napjáig megszerzett bevétel nem haladhatja meg az 500 millió forintot (12 hónapnál rövidebb adóév esetén annak időarányos részét),
 • az utolsó beszámolóval lezárt üzleti évében a mérlegfőösszeg nem haladta meg az 500 millió forintot,
 • az üzleti éve a naptári évnek felel meg,
 • adószámának alkalmazása az adóévet megelőző két naptári évben nem volt jogerősen felfüggesztve.

Mértéke: az adóalap 16%-a

Az adó alapja: Az adó alapja a személyi jellegű kifizetések (munkabér, tagi kivét) összege és a pénzügyi vagyon (bankszámla, készpénz) állományának változása, amennyiben a pénzügyi vagyon állománya csökkent, akkor minimum a személyi jellegű kifizetések után kell megfizetni az adót.

A pénzügyi vagyon változásának számításakor az adóalapot csökkentik a vállalkozásba kívülről bevont pénzeszközök (hitelfelvétel), és növelik a kihelyezett pénzeszközök (kölcsönnyújtás, végleges pénzeszköz átadás, stb.).

Az adóalap nem lehet kevesebb, mint a személyi jellegű kifizetések összege (minimum kisvállalati adóalap).

Adóalap korrekció 

Csökkentő

a) hitel vagy kölcsön felvétele,

b) az adózó által nyújtott hitel vagy kölcsön törlesztése, visszafizetése esetén a hitel vagy kölcsön nyújtásakor a pénzforgalmi szemléletű eredményt növelő tételként elszámolt összeg arányos része,

c) kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,

d) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, eladása, valamint tulajdoni részesedést jelentő befektetés eladása esetén a beváltott, eladott értékpapírok, befektetések vásárlásakor a pénzforgalmi szemléletű eredményt növelő tételként elszámolt összeg arányos része,

e) tőkebevonás (különösen jegyzett tőke emelése),

f) osztalék és osztalékelőleg megszerzése,

g) elszámolásra kiadott előleg visszafizetése.

Növelő

a) hitel vagy kölcsön nyújtása,

b) az adózónak nyújtott hitel vagy kölcsön törlesztése, visszafizetése esetén a hitel vagy kölcsön felvételekor a pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része,

c) saját kibocsátású kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, törlesztése esetén a beváltott, eladott értékpapírok kibocsátásakor a pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része,

d) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy tulajdoni részesedést jelentő befektetés vásárlása,

e) tőkekivonás (különösen jegyzett tőke leszállítása),

f) osztalék és osztalékelőleg fizetése,

g) elszámolásra kiadott előleg kifizetése.

Kinek ajánljuk a KIVA választását?

A sok munkavállalót foglalkoztató vállalkozásoknál jelenthet jelentős adómegtakarítást az adóalanyiság, mivel ebben az esetben a munkabéreket terhelő 28,5% adóteher (27% szociális hozzájárulási adó, 1,5% szakképzési hozzájárulás) helyett csak 16% kisvállalati adót kell fizetni.

Bővebben: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/kiva/kisvallalt_20121110.html

Vissza a Hírekhez