Adóváltozások 2016.


Csokorba szedtük a 2016 évi várható adóváltozásokat

 

Az adózás rendje

Az adóhatóság a jövőben  minősíteni fogja az adózókat aszerint, hogy   megbízhatóak-e vagy kockázatosak.  Először a 2016. első negyedévre vonatkozó adózói adatok alapján, az év második negyedévétől adja ki az adatokat, merly az ügyfélkapun keresztül lesz majd lekérdezhető. A megbízható státuszt elnyerve előnyösebb elbírálásban részesülhetünk.pl. 

  •    a kiszabható mulasztási és adóbírság felső határát 50%-kal mérséklik az általánoshoz képest
  •      évente egy alkalommal a tartozásra automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezmény fog járni
  •   a visszaigényelt általános forgalmi adót az adóhatóság 2017. január 1-jétől 45 napon, 2018. január 1-jétől 30 napon belül utalja ki.

Adminisztrációs hiba, tévedés: A bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetében az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása nélkül – határidő tűzésével – hívja fel az adózót a kötelezettsége teljesítésére, azaz adminisztrációs hibát, tévedést nem büntet azonnal.

Pótlékmentes részletfizetés: A személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségnél 150 000 Ft-ról 200 000 Ft-ra emelkedik a pótlékmentes részletfizetés összeghatára, melyet a személyi jövedelemadón túl az egészségügyi hozzájárulásra is kiterjesztenének.

Adóellenőrzések: Végelszámoláskor a rendezett adóügyi kapcsolatokkal rendelkező, megbízható adózók esetében a kötelező adóhatósági ellenőrzés megszűnik, csak a kockázatos adózók esetében marad fenn.

 

Személyi jövedelemadó

Bevallási nyilatkozat alapján a jövőben az adóhatóság a  havi 08-as adatszolgáltatás alapján  készíti el a személyi jövedelemadó bevallásokat.  Természetesen csak azoknak, akiknek nincs más jövedelmük, mint a munkáltatónál szerzett és nem igényelnek kedvezményt, viszont rendelkeznek ügyfélkapus hozzáféréssel. 2015 évi jövedelmek szja bevallásánál már kérhetjük a bevallási nyilatkozat szerinti adómegállapítást.

ÁFA

Időszakos elszámolású ügyletek - könnyítés

Mint ismeretes, jelentősen változik az időszakos elszámolású ügyletek adózása 2016-tól (bizonyos adózói körnek már idén év közben változott). Emlékeztetőül, az új szabályozás lényege, hogy az időszaki elszámolású ügyleteknél a korábbi fizetési határidőtől eltérően főszabály szerint a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja lesz. A főszabály azonban az esetek elenyésző részében lesz alkalmazható, előrefizetés esetében ugyanis, ha a számla kibocsátás is megelőzi az időszak végét, a teljesítési időpont a számla kibocsátásának napja; utólagos fizetés esetében pedig a fizetés esedékessége, de legkésőbb – a korábban elfogadott szabályozás szerint – az időszak végét követő 30. nap lesz a teljesítési időpont. Ez a végső határidő módosulna az időszak végét követő 60. napra a törvényjavaslatban foglaltak szerint.

Helyi adók

Egységes helyi adó bevallás

 

Az adózók a bevallási kötelezettségüket a jövőben az általános nyomtatványkitöltő programmal, egységes formában is teljesíthetnék. A benyújtott bevallásokat az állami adóhatóság továbbítaná az érintett önkormányzati adóhatóságoknak. Így az iparűzési adót fizető – különösen a több telephellyel rendelkező – adózók jelentős adminisztrációs tehertől szabadulnának meg.

Vissza a Hírekhez