ÁFA változás: 2016-tól rövidül az adóalanyok levonási joga.


2016-tól életbelépő  adóváltozások tartalmaznak egy, az adózóra kedvezőtlen változást, nevezetesen, hogy rövidül az az időszak, amelyen belül az adóalany a levonási jog keletkezésétől számítva érvényesítheti adólevonási jogát. Az új rendelkezés, vagyis az újrafogalmazott 153/A.§. az elévülési időnél rövidebb időkorlátot határoz meg az adólevonásra. Az új főszabály értelmében az adólevonási jog a keletkezése évében és az azt követő naptári évben érvényesíthető, az adóalany döntése szerinti bármelyik adó-megállapítási időszakban. Tehát attól függően, hogy az áfa-levonási jog mikor keletkezett, attól számítva legfeljebb 2 év áll az adóalany rendelkezésére.

Miért kedvezőtlen a változás? Mert eddig, ha  megfelelően „gazdálkodtunk” a levonható áfával, akkor azt olyan elszámolási időszakban számoltuk el, amikor a felszámított fizetendő áfa fedezetet nyújtott rá. Így nem kellett kiutalás miatti ellenőrzéssel bajlódni, és a pénzügyi rendezés is egyenletesebb volt.

Az adólevonási jog pedig érvényesítésére, annak keletkezésétől az Art. által meghatározott elévülési időn belül bármelyik adó-megállapítási időszakban lehetőség volt.

 

Ezt az új szabályt azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amikor a levonási jog 2016. január 1. napján vagy azt követően keletkezik.

Vissza a Hírekhez