Járulékkedvezmény a mezőgazdasági foglalkoztatás után


2015. július 1-jétől további kedvezménnyel bővül a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények igénybevételének lehetősége.   

A mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti munkavállalók esetében a munkáltatók a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vehetnek igénybe. Mértéke a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százaléka, amely az egész hónap tekintetében megilleti a kifizetőt.

A kedvezménnyel érintett munkavállaló részmunkaidős foglalkoztatása esetén a munkáltató által igénybe vehető kedvezmény összegét a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkenteni kell.

Figyelem! Ha a kifizető a munkavállalót az adómegállapítási időszak egy részében nem vagy nem kizárólag mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján ezen adómegállapítási időszakra vonatkozóan kedvezményt nem érvényesíthet!

A kedvezmény az alábbi FEOR számú munkakörökben érvényesíthető:

·         6. főcsoport 61. csoportjába tartozó foglalkozás (ilyen különösen a szántóföldinövény-termesztő, a bionövény-termesztő, a zöldségtermesztő, a szőlő-, gyümölcstermesztő, a dísznövény virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő, a gyógynövénytermesztő, a szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és –tenyésztő, a baromfitartó és –tenyésztő, a méhész, a kisállattartó és –tenyésztő),

·         a 7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója, és

·         a 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás szerinti mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője

Vissza a Hírekhez