Szeptember 1-től módosult a munkába-járás költségtérítésének szabálya


Tömegközlekedés esetén a korábbi szövegezés:

"A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2)-(3) bekezdésben foglalt mértékét, amennyiben a munkavállaló
a) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,
b) helyközi (távolsági) autóbuszjáraton,
c) elővárosi buszon, HÉV-en,
d) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven
utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe."

Módosult a b) és c) pont a következők szerint:

b) menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton,
c) elővárosi vasúton (HÉV-en).


A gépkocsival  történő mukábajárás esetén  korábbi szövegezés:

 

„ 9 Ft/km költségtérítése akkor jár, ha...
a) a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;
b) a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;
c) ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja."

A felsorolás kiegészült  egy újabb ponttal:

d) a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van.


Ezt kiegészítendő a friss rendelet meghatározza még gyermek fogalmát.
"gyermek: az Mt. 294. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személy"

Továbbá az  5. paragrafus is változik:

Augusztus 1-ig a munkáltató a fenti c) pontban említett mozgáskorlátozott munkavállalók esetében a közigazgatási határon belül történő munkába járást is a rendelet szerinti munkába járásnak minősíthette.

Ez a szabály úgy bővül augusztus 1-től, hogy ha az új d) pontban szereplő kisgyermekes dolgozói körnél is hasonlóan járhat el a munkáltató.
Így ha a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van, akkor nála is megteheti a munkáltató, hogy a közigazgatási határon belül történő munkába járást is a Kormányrendelet szerinti munkába járásnak minősíti.

 

Vissza a Hírekhez