Szociális Hozzájárulási Adó 2015


 

Szochó változás 2015

 

A szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos módosítások 2015-ben:

-          A 2015 január 1. után született gyermekek esetében az érintett számára - pénzbeli juttatásként – csecsemőgondozási díjat állapítanak meg. A juttatás a terhességi gyermekágyi segély helyére lép.


-          A gazdasági társaságokat, a tagjukkal fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyra tekintettel havonta terhelő adó alapja legalább a minimálbér 112,5 százaléka. (Adófizetési kötelezettséget okozó jogviszony többek közt a munkaviszony).

-          A szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos adókedvezmények esetében az adóalap megállapításakor kizárólag a észmunkaidős munkaviszony esetében kell arányosítani.

-          A kedvezményezett adóalapjának kiterjesztése:

-          Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a kedvezmény legfeljebb 100 ezer forintnak a részmunkaidő és teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót: a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállalók, a tartósan álláskereső személyek, a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezményének megállapítása tekintetében.

Ez utóbbit nem kell alkalmazni a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezménnyel összefüggésben. Esetükben a kedvezmény alapja a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft.

-          A szociális hozzájárulási adó terhére érvényesíthető adókedvezmények rendszerében bekövetkezett további változás, hogy 2015. január 1-jétől megszűnt a START-kártyával foglalkoztatott pályakezdőnek minősülő munkavállalóval összefüggésben a kedvezmény érvényesítésének lehetősége.

Vissza a Hírekhez