Társasági adó, ÁFA, járulékok, SZJA változásai 2015-ben


 

ÁFA változások 2015.

Az ÁFA változások egy részét az uniós jogharmonizáció indokolta. 

 pl. telekommunikációs szolgáltatások, a rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helye a jövőben a  letelepedettségének tagállama lesz, a korábbi szabályok szerinti  szolgáltatói székhelye tagállama helyett.  

Az új szabály alapján áfa mentes lesz a biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező eszközök portfólió-kezelése, azonban egyes pénzügyi eszközökkel (pl. tagsági és hitelezési jogviszonyt megtestesítő értékpapírokkal) kapcsolatos portfólió-kezelés a jövőben áfa köteles marad. 2015-től kezdve előlegnek minősül a teljesítés előtt, ám nem pénzben vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott vagyoni előny is, aminek a csereügyleteknél lesz jelentősége.

ÁFA bevallás gyakorisága:

2015. évtől változik az áfa bevallás gyakoriságának értékhatára .  Új cégek esetében az alakulás évében, és az azt követő évben, havi áfa bevallásra kötelezettek. Ez hátrányosan érintheti az amúgy is tőkehiányos, kezdő vállalkozásokat, hisz áfa visszaigénylésre csak    1 millió forintot ÁFA érték elérése estén válnak jogosulttá.

Változik a negyedéves és éves bevallás között való átlépés módja. Eddig  a 250.000 Ft ÁFA érték elérése (akár fizetendő, akár visszaigényelhető) esetén kellett az dóalanynak átlépnie a negyedéves gyakoriság alá. A jövőben az árbevételre is figyelemmel kell lenni, amennyiben az eléri az 50 millió Ft-ot, az ÁFA nagyságától függetlenül negyedéves ÁFA hatálya alá fog tartozni.

Fordított ÁFA hatálya alá kerül

- több acélipari termék,

munkaerő-kölcsönözés. Korábban csak az  építési hatósági engedélyköteles  tevékenység tartoztak ide, a jövőben valamennyi építési munkához kapcsolódó munkaerő-kölcsönzési, illetve személyzet rendelkezésre bocsátására irányuló szolgáltatások, valamint iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele a belföldi fordított adózás alá eső ügyletek közé fog tartozni.

5%-os áfakulcs alá fog esni egyes nagy testű állatok (például juh, kecske, szarvasmarha) élő és feldolgozott formában történő értékesítése.  

 Összesítő jelentés értékhatása csökken. A belföldi összesítő jelentés értékhatára 2 millió forintról 1 millió forintra csökken, és az adóalany választása alapján a csökkentett értékhatár alatti ügyleteit is jelentheti az adóhatóság felé (tehát az összes ügyletét, értékre tekintet nélkül). Ennek megfelelően az 1 millió forint áfa összeget elérő kimenő számlákon a vevő adószámát is kötelezően fel kell majd tüntetni.

Pénztárgép adatszolgáltatása: az online pénztárgépek esetén az adatszolgáltatáshoz szükséges adatkapcsolatot biztosító hírközlési szolgáltató az állami adóhatóságot tájékoztatni köteles, amennyiben a pénztárgép üzemeltetőjének biztosított szolgáltatása szünetel, illetve megszűnik.

2015. július 1. - 2016. január 1-jétől fokozatosan kerül bevezetésre az időszakos ügyletek teljesítési időpontjának változása:

 • a könyvviteli, könyvvizsgálati és adó-tanácsadási szolgáltatások esetében az új szabályokat az olyan 2015. június 30-át követően kezdődő időszakokra kell először alkalmazni, amelyek esetén a fizetés esedékessége is 2015. június 30. utánra esik;
 • a többi időszakos elszámolású ügylet esetén az olyan 2015. december 31-ét követően kezdődő időszakokra kell először alkalmazni, amelyek esetén a fizetés esedékessége is 2015. december 31. utánra esik.

Az új szabályok szerint az időszakos elszámolású ügyletek esetén a teljesítési időpont főszabályként az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja lesz. Két esetben is lesznek azonban kivételes szabályok, a következők szerint:

  • amennyiben fizetés esedékessége és a számla/nyugta kibocsátása az elszámolási időszak utolsó napját megelőzi, a teljesítés időpontja a számla/nyugta kibocsátásának időpontja lesz,
 • amennyiben pedig a fizetés esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik, a teljesítés időpontja a fizetés esedékessége, de legfeljebb az elszámolási időszak utolsó napját követő 30. nap lesz.

 

Társasági adóváltozások 2015

Nyereségminimum –Ezt  az   adót,   akkor is kell fizetni, ha egy cég veszteséges. Változás 2015-től, hogy a nyereség minimum alapját nem csökkenti az elábé és a közvetített szolgáltatás, azaz a az összes bevétel lesz a nyereségminimum alapja. Ez a módosítás elsősorban kereskedő cégeket és az alvállalkozókat foglalkoztató szolgáltatókat érinti hátrányosan, hisz az eddigi árrés helyett a jövőben a teljes bevétel után kell számolni. 

Reklámadó: 30 millió forintnál kisebb reklám költség esetén a vállalkozásnak nem kell az adóalapját módosítani, azaz ténylegesen csökkenti az eredményét. Egy kis magyarázat. 2014-ben sem érintette az adóalap növelés azokat a marketing számlákat, amelyek tartalmazták a szolgáltatás nyújtó nyilatkozatát, viszont azokban az esetekben, ahol ezeket a számla kibocsátója nem írta alá (jellemzően a külföldi székhelyű társaságok esetében pl. Google, a számla összegével meg kellett emelni az adóalapot.

KATA változások 2015

Kedvező változás, hogy a KATA késedelmes fizetését, azaz, ha tartozás meghaladja a 100.000 Ft-ot, a jövőben nem negyedévente vizsgálja a NAV, hanem év végén. Tehát, ha a vállalkozó december 30-ig rendezi a tartozását, nem szűnik meg a KATA adózói státusza.

KIVA változások 2015

2015-től megszűnik a havi KIVA kötelezettség - mindenki negyedévente vallja be az előleget.

Személyi jövedelemadó változások:

Kiküldetési rendelvény:2015 január 1-től elektronikusan is vezethető, nemcsak  papír alapon. Az elektronikus kiküldetési rendelvénynek pont olyan szigorú rendszerben kell működnie, mint egy e-számlának - zárt rendszerben, és a tárolására is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, vagyis elektronikus formában kell megőrizni őket elévülésig.

Családi kedvezmény:   2016-tól emelkedik a   két, vagy több gyermekes családok esetében.  

Pozitív változás, hogy már nem csak a saját gyermek jogán és a házastársra lehet érvényesíteni, hanem a közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastárs is érvényesítheti.

Első házasok kedvezménye:  Nincs korhoz kötve, és elegendő, ha csak az egyik félnek az első házasságkötéséről van szó, akkor a következő hónaptól, 24 hónapon át, 5 000 Ft adókedvezményben részesülnek.

A jogalkotó szerint dupla kedvezmény nem vehető igénybe, így amennyiben a friss házasságban baba érkezik, akkor a családi kedvezményt felváltja a gyermek után ( magzati idő 3. hónapjától)   járó adókedvezmény.   

Béren kívüli juttatások: A juttatások köre nem változik, csak az értékhatára A kedvezményes juttatásokból 200.000,- forintig adható egy évben/fő, kivéve a SZÉP kártya. Tehát, a 200.000,- forint feletti összeg kedvezményesen, csak a SZÉP kártyával adható!

Amire még felhívjuk a figyelmüket, hogy a béren kívüli juttatást - ahogy a neve is mondja -, nem kezelhetjük bérként! Ez azért nagyon fontos, mert ha ellenőrzés azt állapítja meg, hogy ez a bér részeként viselkedett, akkor bruttó bérként kezelik, és a többi adót is megfizettetik.

Adómentesen adható béren kívüli juttatások:

megnevezése

értékhatár

munkába-járás költsége,

bérlet árának 14%-a

belépő sportrendezvényre

korlátlan

kulturális szolgáltatás

50 eFt/év

kockázati biztosítások

minimálbér 30%/hó

teljes életre szóló életbiztosítás

korlátlan

bölcsődei szolgáltatás

korlátlan

számítógép használat

korlátlan

lakáscélú támogatás

5 millió Ft/5 év

 

 

                  

 

Járulékváltozások 2015.

Egészségügyi szolgáltatási járulék: 6.810,- forint helyett  6.930,- forintra nő a mértéke.

Egyszerűsített foglalkoztatás: a szakképesítést igénylő munkakörökben, a garantált bérminimum alapján számított napi bér (a magasabb napi bérnek) teljes egészében adómentes lesz.

Szociális hozzájárulási adó

Kedvezményezettek köre kiegészült:

 • Szakképzettséget nem igénylő munkakör
 • 25 év alatt, 55 év felett
 • GYED, GYES, GYET
 • Tartósan álláskereső
 • Pályakezdő
 • Kutató-fejlesztő, doktori képzésben résztvevő hallgató
 • Szabad vállalkozási zónában működők

 

Vissza a Hírekhez