Változik az áfatörvény 2015. július 1-jétől.


Az  új szabály a könyvviteli, könyvvizsgálati és adó-tanácsadási szolgáltatások teljesítési időpontjának meghatározására vonatkozik. Az új szabály értelmében, - ha a felek időszakos teljesítésben állapodnak meg -  a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja lesz. Kivételt jelent, ha az időszak utolsó napját megelőzi a fizetés esedékessége és a számla kiállítása (mely esetben a számlakiállítás napja lesz a teljesítés), vagy ha az esedékesség az elszámolási vagy fizetési időszak utolsó napját követő időpontra esik, mely esetben a teljesítési időpont az esedékesség időpontja, de legfeljebb az érintett időszak utolsó napját követő harmincadik nap.

Vissza a Hírekhez