Várható járulékkedvezmények


A munkahelyvédelmi akcióterv egyik elsődleges célja a foglalkoztatottság növelése. A kormányzat - többek közt - ezt az adott munkavállalói körbe tartozó személyek alkalmazásához tartozó közterhek csökkentésével igyekszik elérni.

" Amennyiben a parlament elfogadja a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szólóT/7955. számú törvényjavaslatot a szociális hozzájárulási adó kedvezmények jogcíme – a már meglévők mellett – jelentősen bővül, sőt ennek egyes elemei a szakképzési hozzájárulásra is kiterjesztésre kerülnének.

Így például a javaslat szerint a szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott munkavállalóknak a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 100 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya, mint

  • a tartósan álláskereső személyek után, vagy
  • a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után a foglalkoztatás első két évében igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt

érvényesít.

Szociális hozzájárulási adókedvezmény illetné meg a munkaadót a szakképzettséget nem igénylő munkakörben (FEOR-08. 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakör) foglalkoztatott személy után.

Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott munkavállalót megillető (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 14,5 százalékával.

Ugyancsak adókedvezmény járna a 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók foglalkoztatása esetében.

A kedvezmény összege megegyezne a dolgozó bruttó munkabérének (de legfeljebb havi 100 ezer forintnak) a 14,5  százalékával.

Adókedvezmény illetné meg a munkaadót a tartósan álláskereső személyek foglalkoztatása esetén is. Az adókedvezmény összege a dolgozó bruttó munkabérének (de legfeljebb havi 100 ezer forintnak)

  • a foglalkoztatás első két évében a 27 százaléka,
  • a foglalkoztatás harmadik évében pedig a 14,5 százaléka.

E rendelkezés alkalmazásában tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként tartott nyilván.

 

 

Adókedvezmény járna a munkáltatónak, amennyiben anyasági ellátások (GYED, GYES, GYET) folyósítása alatt vagy ezt követően alkalmaz munkavállalót.

Az adókedvezmény összege a dolgozó bruttó munkabérének (de legfeljebb havi 100 ezer forintnak)

  • a foglalkoztatás első két évében a 27 százaléka,
  • a foglalkoztatás harmadik évében pedig a 14,5 százaléka.

A kedvezményt a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig érvényesíthetné.

Az említett kedvezmények – melyek 2013-tól léphetnek hatályba – nem lehetnének összevonhatók a START PLUSZ, START EXTRA vagy START BÓNUSZ kártyák nyújtotta adókedvezményekkel. "

 

Forrás: kalkulator.hu - Széles Imre

Vissza a Hírekhez