ADÓ Változások 2018


Minimálbér, garantált bérminimum változások

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoknál a járulékfizetési kötelezettség megállapításához

Minimálbér 30%30-ad rész
2018.01.01-jétől138 000 Ft41 400 Ft 1380 Ft

Társas és egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége megállapításához

A minimálbér összege 30-ad része
2018.01.01-jétől138 000 Ft 4600 Ft

A garantált bérminimum összege

Havi  összege* 30-ad része
2018.01.01-jétől180 500 Ft 6016,66 Ft

*a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló által, a teljes munkaidő teljesítése esetén is a garantált bérminimumot kell alkalmazni

Szociális hozzájárulási adó

2018. január 1-től 19,5 százalékra a szociális hozzájárulási adó. A társaságokat terhelő bérköltség tehát - elvileg - tovább mérséklődhet.

Naptári évSzociális hozzájárulási adó (és szakképzési hozzájárulás)Minimálbér (Ft)Garantált bérminimum (Ft)
201723,5%127500161000
201821%138000180500

Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 2018.

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a 2018-ban igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményeket, kiegészítve azzal, hogy milyen hatósági igazolások szükségesek az egyes kedvezmények érvényesítéséhez és melyik kedvezményeknél kell a részmunkaidős foglalkoztatás kapcsán arányosítást alkalmazni.

KedvezményKedvezmény mértéke 2018-ban.
Gyermekgondozási díj, illetve gyermekgondozást segítő ellátás, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően adható kedvezményBruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó a foglalkoztatás első két évében, míg a foglalkoztatás harmadik évében a fenti csökkentés az aktuális szociális hozzájárulási adó fele, ami 2018-ban 9,75 százalék.*
Minimum három gyermekre tekintettel családi pótlékra szülőként jogosult és gyermekgondozási díjban illetve gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesülő alkalmazása esetén adható kedvezményBruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó a foglalkoztatás első három évében, míg a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében a fenti csökkentés az aktuális szociális hozzájárulási adó fele, ami 2018-ban 9,75 százalék.*
Gyermekgondozási szabadságról – feltéve, hogy a munkavállaló ezen időtartama alatt csecsemőgondozási díjban, gyes-ben vagy gyermekgondozási díjban részesült – visszatérő munkavállaló és ezen szabadság időtartama alatt vagy ezt követően foglalkoztatott másik munkavállaló heti 20–20 órás részmunkaidős foglalkoztatása esetén adható kedvezmény.A két természetes személy bruttó munkabérének, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 276 000 forintnak) 7 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó. A kedvezmény legfeljebb 3 évig jár.
25 év alatti, legfeljebb 180 nap biztosítási idővel rendelkező pályakezdő esetében adható kedvezményA szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető maximum a foglalkoztatás első két évében.*
25 év alatti – kivéve a fenti pályakezdőt – és az 55 év feletti foglalkoztatott utáni kedvezményA szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 9,75 százalékával csökkenthető első két évben
Karrier Híd Programban résztvevők esetében járó kedvezmény.A bruttó munkabérnek, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 276 000 forintnak) 9,75 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó.*
Közfoglalkoztatás eseténBruttó közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százalékának 9,75 százalékával csökkenthető az adó.
Kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető kedvezményTao. törvény 7. § (1) bekezdés t) pontja alapján érvényesített adóalap-csökkentés eredményeként keletkező negatív adóalap 50 százalékának 9 százalékos adókulccsal számított összegével csökkenthető a szociális hozzájárulási adó, amely azonban nem haladhatja meg a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségei között megjelenő, munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyek vonatkozásában, egyéb érvényesített szociális hozzájárulási adókedvezmény után fennmaradó havi szociális hozzájárulási adókötelezettség összegét.
Kutatók, fejlesztők utáni kedvezmény: Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető által igénybe vehető kedvezményA bruttó munkabér, de legfeljebb 500 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető a szociális hozzájárulási adó.
Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető által igénybe vehető kedvezmény.A bruttó munkabér, de legfeljebb 200 000 Ft 9,75 százalékával csökkenthető az adó.
Megváltozott munkaképességű vállalkozók és munkavállalók utáni kedvezmény.A kedvezmény a bruttó munkabér, egyéni vállalkozó által saját maga illetve a tag után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének (azaz 276 000 forintnak) 19,5 százalékával csökkenthető az adó.*
Mezőgazdasági munkakörben – (FEOR-08) 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a  7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a  mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója munkakörben és 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás – foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti munkavállalók után érvényesíthető adókedvezményA bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 9,75 százalékával csökkenthető az adó.
Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás új munkavállalóira igénybe vehető kedvezmény.A szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető a foglalkoztatás első két évében, míg a foglalkoztatás harmadik évében a fenti csökkentés az aktuális szociális hozzájárulási adó fele, ami 2018-ban 9,75 százalék.
Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak utáni kedvezmény.A bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 9,75 százalékával csökkenthető az adó.
Tartósan álláskeresők után igénybe vehető kedvezményAz adó a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 000 Ft 19,5 százalékával csökkenthető a foglalkoztatás első két évében, míg a foglalkoztatás harmadik évében a fenti csökkentés az aktuális szociális hozzájárulási adó fele, ami 2018-ban 9,75 százalék.*

Egészségügyi hozzájárulás és EKHO

Az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékos mértékű kulcsa is csökken 19,5 százalékra. A változás értelemszerűen kihat egyes cafeteria-juttatások után fizetendő közterhekre is: az egyes meghatározott juttatások esetében az adóterhelés 43,66 százalék helyett 40,71 százalékra változik.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai is módosulnak, amelynek értelmében a kifizetőt terhelő ekho 20-ról 19,5 százalékra csökken

KATA

A törvény kibővíti a kisadózók tételes adójának választására jogosultak körét az ügyvédi irodákkal.

Emellett a fizetendő közteher mértéke - a minimálbér emelkedése ellenére – nem változik: a főállású katások havi 50 000 forintos (választásuk esetén 75 000 forintos) fizetési kötelezettségről beszélünk.

A főállású kisadózók által igénybevett pénzbeli ellátások alapja 94 400 forintra, illetve magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 158 400 forintra emelkedik.

Nappali tagozatos kisadózó KATA- főállásúnak nem minősülő kisadózónak minősülnek, havi 25 ezer forint tételes adót kell megfizetniük 2018. január 1-től

Általános forgalmi adó

Az ún. tételes adatszolgáltatási kötelezettség (más néven belföldi összesítő nyilatkozat) értékhatára 2018. július 1-jétől csökken 1 millió forintról 100 ezer forintos ÁFA tartalomra.

Ez összefügg azzal, hogy ekkortól kerül bevezetésre a számlázó programok valós idejű online adatszolgáltatása is. A számlatömbből kiállított számlákról ugyancsak adatot kell majd szolgáltatni, ami manuális feltöltést jelent egy megadott NAV weboldalra (500.000 Ft feletti áfa tartalomnál azonnal 24 órán belül, 100.000 Ft felett 5 napon belül kell adatot szolgálttni)

2018. január 1-től az internet hozzáférés áfa kulcsa a jelenlegi 18 százalékról, míg az emberi fogyasztásra alkalmas hal forgalmi adó kulcsa 27 százalékról 5 százalékra csökken.

Az éttermi szolgáltatások áfa kulcsa, amely 2017 januárjától 27 százalékról 18 százalékra csökkent, az 2018-tól kezdődően 5 százalékra mérséklődik. (Ezzel egyidejűleg azonban bevezetik a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást.)

Megjegyzés: Az ÁFA alanyi adómentességet árbevételi határának emelését még nem szavazta meg az Országgyűlés, a tervezett 12 milliós értékhatár elfogadása az Európai Uniós engedélyeztetésre vár, amennyiben a kormány deregulációs indítványának helyt adnak az kedvezően hat a kisvállalkozásokra, különösen a KATA szerint adózókra, hisz az alanyi adómentesség értékhatára egybe fog esni, a KATA értékhatárával, ami lényegesen tágítani fogja az érintett vállalkozók mozgásterét.

KIVA

  • A kisvállalati adó mértéke az idei 14 százalékról 13 százalékra csökken 2018-tól.
  • Emelkedik az egyszerűsített foglalkoztatás napidíja
  • Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelem jövőre 8.255 forint lesz.

Személyi jövedelemadó

  • A legfontosabb változás, hogy a munkáltatói adómegállapítás lehetősége 2018-tól megszűnik, de a munkáltatók már 2017. évre vonatkozóan sem készíthetik el dolgozóik adóelszámolását. Korábban legalább 7-800 ezer dolgozó bevallása ezzel a módszerrel készült. A jövőben tehát a magánszemélyek már csak önadózással állapíthatják meg adójukat, méghozzá önállóan, vagy az adóhatóság közreműködésével, adóbevallási tervezet segítségével
  • Újdonság, hogy az adóhatóság a mezőgazdasági őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek számára is készít bevallási tervezetet, első alkalommal a 2017. évre vonatkozóan. A magánszemély ezt a tervezetet kiegészítheti vagy adóhatósági közreműködés nélkül nyújthat be szja-bevallást.
  • A kétgyermekes családok adókedvezménye - Tovább nő a családi kedvezmény mértéke a kétgyermekes családok esetében. 2018. január 1-jétől gyermekenként 15 000 forint helyett 17 500 forint adómegtakarítás érhető el.
  • A lakásbérlet eho - 2018. január 1-jétől nem kell 14%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetniük a lakást bérbeadó magánszemélyeknek az évi 1 millió forint feletti ingatlan bérbeadásból származó jövedelmük után. További változás, hogy ha például a házastársak közös tulajdonában álló ingatlanhoz kapcsolódó adókötelezettséget teljes egészében az egyik házastárs teljesíti, akkor a párja nevére szóló számlákat (például rezsiköltséget) is elszámolhatja.
  • A munkáltató által biztosított albérlet adómentessége - munkáltató által adómentesen adható mobilitási célú lakhatási támogatás mértéke a foglalkoztatás első két évében – melyet azonban 2018-tól kell számolni – a minimálbér 40 százalékáról 60 százalékára nő.

Társasági adó

Egy külön módosító törvény alapján a fejlesztési adókedvezmény a jövőben két új jogcímen is igénybe vehető lesz:

  • jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű beruházás és
  • a jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás üzembe helyezése esetén.

Mindkét esetben feltétel, hogy a beruházást nagyvállalkozás valósítsa meg a Közép-magyarországi régió támogatható településein, és az termék-diverzifikációt eredményező induló beruházásnak, vagy új eljárási innovációt eredményező induló beruházásnak minősüljön. Feltétel továbbá a Kormány határozatban foglalt jóváhagyása, melyhez viszont az Európai Bizottság engedélye is szükséges. A kedvezmény ráadásul létszám bővítésre, vagy bérköltség-növelésre vonatkozó vállaláshoz is kötött.

Transzferár

2018-tól a szokásos piaci ár-megállapítási eljárás (APA) szabályai módosulnak. Egyrészt könnyítés az, hogy a kérelmeket elektronikus úton kell beadni a jövőben. Másrészt az adóhatósággal való első kapcsolatfelvétel, amikor a kérelem beadása előtti anonim egyeztetésre van lehetőség, a jövőben alkalmanként 500.000 forint igazgatási szolgáltatási díj befizetésével fog járni. Mivel a többi díjtétel nem változik, javasoljuk, hogy a potenciális kérelmezők az előzetes egyeztetési időpontjaikat még a 2017-es évre foglalják le az adóhatóságnál. Itt jegyezzük meg, hogy a transzferár-dokumentáció részletes szabályait új rendelet tartalmazza (a 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet).

Vissza a Hírekhez