Az adózó esete az alultőkésítéssel


A társasági adóalap számítása során számos kérdés merülhet fel az egyes adóalap módosító tételek alkalmazását illetően. Nem kivétel ez alól az ún. alultőkésítettséghez kapcsolódó módosító tétel sem. A számításra vonatkozó szabályokat a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényhttp://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.TV (továbbiakban: Tao tv) 8. § (1) j) pontja fogalmazza meg.

Bővebben

Vissza a Hírekhez