Bér-, járulék változások 2013.


Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

 

 

Havi bér

Ft/hó

Heti bér

Ft/hét

Napi bér

Ft/nap

Órabér

Ft/óra

Minimálbér

98.000

22.560

4.510

564

Garantált bérminimum*

114.000

26.250

5.250

656

Közfoglalkoztatási bér

75.500

17.385

3.475

-

Garantált közfoglalkoztatási bér Korm.r. 3.§ (2)bek.

96.800

22.275

4.455

-

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási

83.050

19.125

3.820

-

Munkavezetőt megillető garantált közfoglalkoztatási bér***

106.480

24.500

4.900

-

 A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg

 A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási bér a szakképesítést, középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg.

 A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg

 

Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

 

 

Ellátás összege

Álláskeresési járadék

(folyósítási idő maximum 90 nap)

 

98.000,-Ft/hó

3.267,-Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

 

minimálbér 40%-a:

39.200,-Ft 1.307,-Ft/nap

Keresetpótló juttatás

45.300,-Ft/hó – 75.500-,-Ft/hó

Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!

 

Munkaadók által fizetendő közterhek

 

Szociális hozzájárulási adó

Adóalap 27%-a

Rehabilitációs hozzájárulás

964.500,-Ft/fő/év

(kötelező foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján)

Szakképzési hozzájárulás

 

Szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a

 

 

Munkavállalók által fizetendő közterhek

 

Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége

Nyugdíjjárulék

10%

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

Természetbeni egészségbiztosítási járulék

4%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

3%

Munkaerő-piaci járulék

1,5%

 

összesen

8,5%

mindösszesen

18,5%

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék 6660,- Ft/hó (222,- Ft/nap)

 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás.

 

Adósávok, adókedvezmények

 

Adósávok

Az adó mértéke, az adóalap 16 százaléka

 

A SZJA tv-ből 2013. január 1. napjával kivezetésre került a szuperbruttósítás, tehát az évi 2 424 000 Ft jövedelem fölött is megszűnik adóalap-kiegészítés.!

Adóalap kedvezmény

Az összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor –

- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62.500,- Ft-tal,

- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.

Kedvezményes adózású természetbeni juttatások

 

 

Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,) és 14% EHO

 

- a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500 Ft/hó, és/vagy

- Erzsébet-utalvány max. 8.000 Ft/hó;

- Széchenyi Pihenő Kártya

  • szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft;

  • vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft;

  • szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft.

Iskolakezdési támogatás: 29.400,- Ft/év

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett

munkáltatói hozzájárulás 49.000,- Ft/hó

önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói

munkáltatói hozzájárulás 29.400,- Ft/év

Csekélyértékű ajándék

 

3x 9.800,-Ft. Évente három alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után kell az SZJA-t és az EHO-t fizetni.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme

 

600.000,-Ft

 

 

Kis összegű követelés értékhatára 100.000,-Ft

[2012. évi CCIV. tv. (Költségvetési tv.) 65. §]Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

 

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher

 

Egyszerűsített foglalkoztatási forma

A közteher mértéke (Ft/nap)

1.

mezőgazdasági idénymunka

500,- Ft

2.

turisztikai idénymunka

500,- Ft

3.

alkalmi munka

1.000,- Ft

 

Vissza a Hírekhez