Csoportos leépítés helyett pályázzon bértámogatásra!


 

Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében: pályázat az OFA-tól.

 

Ki pályázhat?


Aki a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és

- munkaviszonyban foglalkoztatja azon munkavállalókat, akiknek munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző támogatás nélkül felmondással megszüntetné.

Célterület 1 – rövidebb munkaidővel a veszélyeztetett munkahely megtartása

a) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében, korábbinál rövidebb időtartamú munka biztosítása esetén

A munkáltató az átmeneti gazdasági nehézségeinek kezelése érdekében, a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalókat a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében, -a rögzített munkaidőhöz képest, - rövidebb időtartamú munka biztosításával, munkaviszonyban foglalkoztatja.

Célterület 2 – teljes munkaidővel a veszélyeztetett munkahely megtartása

b) Munkahelymegőrző támogatás nyújtható a vállalkozások részére a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók megtartása, a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében

A munkáltató támogatásra pályázhat, átmeneti nehézségeinek kezelése érdekében, amennyiben a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalót teljes munkaidőben megtartja. Teljes munkaidőnek a létszámcsökkentésben érintett munkavállaló munkaszerződésében a pályázat benyújtását megelőző hónapban rögzített munkaidejét kell tekinteni, mely legalább az Mt. szerinti általános teljes napi munkaidő felét (4 óra) eléri.

 

 

 

Pályázói feltételek (kiemeltük a lényegesebbeket):

......

2. a legalább 25 főt érintő, az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére jelezte, és

.........

.........

6. a csoportos létszámleépítéssel veszélyeztetett munkavállalókat a pályázat benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja,

7. vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását (a kettő együttesen: a foglalkoztatási kötelezettség időtartama), 5

8. vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a telephelyén, a pályázat benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja,

........

9. vállalja, hogy a kieső munkavállalót az áltagos statisztikai állományi létszám megőrzése érdekében 30 napon belül pótolja.

10. tudomásul veszi, hogy a kieső munkavállaló munkahelymegőrzésére megítélt támogatást a pótlására felvett munkavállaló után nem veheti igénybe,

.........

Milyen típusú támogatás?

Utófinanszírozott, havi, negyedéves vagy egyösszegű támogatás

 Mire lehet pályázni? Mekkora összegre?

1. Célterület esetében: " csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett, munkavállaló által a munkáltató működésével összefüggő okból elrendelt napi munkaidő-csökkentés miatt le nem dolgozott munkaidőre eső munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a támogatható, .......... A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A pályázat benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A támogatás legfeljebb 6 hónapra nyújtható"

2. Célterület esetében: " Munkahelymegőrző támogatás mértéke a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalók megtartása esetén a program keretében a csoportos létszámcsökkentés által veszélyeztetett munkavállalónak a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő munkabére és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 25-90%-a. A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át. A pályázat benyújtásának időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A támogatás legfeljebb 6 hónapra nyújtható."

 

Legkésőbb 2017.09.30-ig vehető igénybe, a pályázat bírálata

folyamatosan zajlik, legkésőbb 2016. január 30-ig illetve visszavonásig.

Vissza a Hírekhez