December 15-től igényelhető a prototípus fejlesztési forrás!


Prototípus, termék,-technológia – és szolgáltatás fejlesztés

Célja: A támogatás a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára irányul, ezen keresztül növeli a KKV-k versenyképességét a K+F+I elterjedését, új termékek piaci megjelenését.

Pályázók köre: Mikro kis és középvállalkozások, melyek Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek (Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

GINOP-2.1.7-15 Felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.1-15 Felhívás keretében az adott naptári évben benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban

Megvalósítás helye: Magyarország, kivéve a Közép-magyarországi régiót 

 

 Fejlesztési terület lehet:

Kutatás-fejlesztés  

  • kísérleti fejlesztést kötelező végezni

Támogatható tevékenységek:

A fenti fejlesztésekhez kapcsolódó

Csekély összegű támogatás keretében

  • iparjogvédelemi tevékenység
  • kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység,  
  • hazai kiállításon vagy vásáron való részvétel valamint piacra jutás tevékenység
  • projekt előkészítés,
  • projektmenedzsment;

Regionális beruházás keretében

  • eszközbeszerzés
  • immateriális javak beszerzése

Kis – és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében

  • Kis és középvállalkozás tevékenységéhez nyújtott tanácsadási tevékenység

 

Támogatás összege: min. 10 millió Ft, max. 130 millió Ft. (Azon vállalkozások számára amelyek nem rendelkeznek egy teljes lezárt üzleti évvel, a támogatás összege min. 10 millió Ft, max 50 millió Ft.)

Támogatás mértéke: A vállalkozás méretétől (KKV vagy nagyvállalat), a megvalósítás helyszínétől és a megvalósítani kívánt tevékenységektől függően: max. 80%.

 

Benyújtási határ idő: 2015. december 15-től 2017. december 14-ig

 

 

 

 

 

Vissza a Hírekhez