Energetikai korszerűsítéssel, épületek rekonstrukciójával, közösségi terek létrehozásával fejlesztésével válnak vonzóbbá a vidéki települések!


Pályázat célja:

A vidéki térségekben élők életminőségének javítása, a társadalmi felzárkóztatás segítése és a települések vonzóbbá, élhetőbbé tétele esősorban energia hatékonysági fejlesztések megvalósítása által.

Támogatandó tevékenységek: (önállóan támogatható tevékenységek)

1.      Célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztése.

Az épületek külső belső felújítása, az épület hő technikai, adottságainak javítása, fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszerek korszerűsítése, megújuló energia hasznosítást célzó fejlesztés

2.    Célterület: Településeket meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.

3.  Célterület: Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése.

Pályázók köre: Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1.   vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy

2.   térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Megvalósítás helyszíne:

Magyarország (Kivéve Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések) eltérő finanszírozási mértékben. Az 1. és 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található települések, a 3. célterület esetében az 1000 fő alatti vidéki településeken.

Támogatás összege:

A támogatás maximális összege 30-50 millió Ft, a támogatás intenzitása pedig 75-95% a A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti besorolástól függően. Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás

Előleg: 50%

Önerő:

A projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerő.

Megvalósítás időtartama:

24 hónap

Pályázat beadása:

2016. március 28 - 2018. március 27 közti időszakban az alábbi benyújtási határidők állnak rendelkezésre:

- 2016. év 07. hó 31. nap

- 2017. év 01. hó 31. nap

- 2017. év 06. hó 30. nap

- 2017. év 11. hó 30. nap

- 2018. év 03. hó 27. nap

 

 

 

 

 

 

 

Vissza a Hírekhez