ÁFA kompenzáció az uniós forrásokból támogatott projektek érdekében


ÁFA kompenzációA Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a 2012. január 1-jétől hatályba lépett, megemelt ÁFA tartalmat- mint a projektgazdáknak fel nem róható, jogszabályban bekövetkezett változás miatti költségnövelő tényezőt- kompenzálni kívánja. Az Ügynökség ezzel segíti elő, hogy a folyamatban lévő projektek megvalósulását az ÁFA mértékének növekedése ne befolyásolja negatívan.

A Kormány elfogadta a 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet módosítását, amely lehetővé teszi, hogy a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatásában megvalósuló projektek ÁFA- emelésből adódó költségnövekményét az NFÜ a projektgazdák számára kompenzálja.

Minden olyan projektgazdát kedvezőtlenül érint az általános forgalmi adó emelése, amely a projekt egészét vagy egy részét tekintve nem rendelkezik ÁFA- levonási joggal. Eltérő mértékben ugyan, de minden operatív programot érinthet az ÁFA emelése, mivel az mind az eszközbeszerzéseket, mind az igénybe vett szolgáltatásokat terheli. Ezért az NFÜ úgy kívánja felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, hogy a projektgazdák számára a le nem vonható ÁFÁ-val érintett beszerzéseket vagy szolgáltatásokat az adóemelés ne érintse kedvezőtlenül, a projektek az eredeti tartalommal és határidővel megvalósulhassanak.

ÁFA- kompenzációra jogosult minden olyan projekt kedvezményezettje, ahol a pályázat költségvetése nem 27%-os áfával került megtervezésre és a projektgazda nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására, ezért a projektje keretében elszámolható költség a le nem vonható ÁFA és az ÁFA-emelés tényleges költségnövekedést okoz.

Támogatási szerződéssel, illetve támogatói okirattal rendelkező kedvezményezettek esetében:

A kompenzáció a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem keretében igényelhető a közreműködő szervezeten keresztül legkésőbb a záró kifizetési igényléssel egyidejűleg, és annak biztosítása a támogatási szerződés módosítását igényli. Az ÁFA- emelés miatti többletkiadásra is érvényesíteni kell a társfinanszírozás és kockázatmegosztás elvét (a kedvezményezettnek arányos önrészt kell biztosítania), valamint csak az igazolható és realizált többletkiadás lehet a kompenzációs kifizetés alapja.

Az ÁFA mértékének változása miatti költségnövekmény részletezése és a költség- növekedés mértékének alátámasztása a kedvezményezett feladata. A támogatási szerződés- módosítási kérelemhez csatolni kell a projekt megemelt ÁFA- mértékkel átdolgozott költségvetését.

Támogatási döntéssel, illetve támogatási szerződéssel még nem rendelkező projektek estében:

A 2009. július 1-jét megelőzően benyújtott és 20%-os, 2009. július 1. és 2011. december 31-e között benyújtott és 25%-os ÁFÁ-val tervezett. támogatási döntéssel már rendelkező projektek esetében a költségvetés a szerződéskötést megelőzően 27%-os ÁFA- mértékkel és magasabb támogatási igénnyel áttervezésére kerülhet.

A 2012. január 1-je előtt már benyújtott, de támogatási döntéssel még nem rendelkező projektek esetében a támogatási döntés meghozatalakor a 25%-os ÁFÁ-val tervezett projektelemek/költségkategóriák maximálisan elszámolható költsége 1,6 %-kal automatikusan megemelésre kerül.

A 20%-os ÁFÁ-val tervezett projektelemek esetében az elszámolható költség 5,83%-kal kerül megemelésre.

Amennyiben a támogatási szerződéssel még nem rendelkező kedvezményezett igényt tart a megemelt támogatási összegre, úgy

  •   a támogatási szerződés megkötéséig át kell dolgoznia a költségvetését az ÁFA növekmény tervezett összegével
  • nyilatkoznia szükséges az elszámolható költség megemeléséből adódó megemelkedett önrész, illetve- amennyiben releváns- biztosíték rendelkezésre állásáról.

Az áttervezés eredményeképpen a támogatási szerződésbe már a megemelkedett ÁFA- tartalommal kerül a megtervezett költségvetés, így ez lesz a későbbi elszámolás alapja.

Vissza a Hírekhez