Infrastruktúra fejlesztés az egészségügyi és szociális alapellátás javítására


Felhívás célja:  

A szociális alapszolgáltatások egyenlő mértékben elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára. Cél a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, a fejlesztések kiemelten az egészségügyi és szociális alapszolgáltatásra, valamint a gyermekjóléti alapellátás fejlesztésére irányul, a támogatás elsősorban infrastrukturális beruházásokra irányul.

Pályázók köre:

Önállóan nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 • Helyi önkormányzatok és társulásaik
 • Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások
 • Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet
 • Egyházi jogi személy

 Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet

 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet
 •  Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai
 • Helyi önkormányzatok és társulásaik amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • Vállalkozás amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik

 

Megvalósítás helyszíne: A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiókra vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe.

 

Támogatás Max. mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra – Somogy megyében

minimum 3 millió Ft, maximum 150 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

 Előleg: 25-50% (Somogy megye)

 

Támogatható tevékenységek:

A támogatandó szociális ellátások:

 • étkeztetés,
 • közösségi ellátások,
 • házi segítségnyújtás
 • támogató szolgáltatás,
 • utcai szociális munka,
 • nappali ellátás,
 • család- és gyermekjóléti szolgálat/központ

Megvalósítás időtartama: 36 hónap

 

Pályázat beadása: A támogatási kérelmek benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében találhatók – Somogy megyében 2016. február 8-tól 2016. április 29-ig lehetséges.

Vissza a Hírekhez