Új információk a közelgő pályázatokról!


A Magyar Közlöny közzé tette, hogy az új operatív programok milyen jogcímeket, tevékenységeket támogathatnak majd. Sajnos, ezek még közel sem az új pályázati kiírások, de a tervezéshez jó támpontok.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati gazdasági infrastruktúra fejlesztés,
2. foglalkoztatás-barát fejlesztések elsősorban kis- és középvállalkozásoknál,
3. a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés,
4. a foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével,
5. gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés,
6. vonzerőfejlesztés, kulturális és természeti örökség fejlesztése,
7. fenntartható települési közlekedésfejlesztés,
8. a települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben energiahatékonyság-növelés és a megújulóenergia felhasználásának támogatása,
9. a meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása,
10. leromlott városi területek rehabilitációja,
11. erősebb kohézió megteremtése a városi közösségekben helyi közösségszervezés és kulturális kínálatbővítés segítségével,
12. a helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi foglalkoztatásim egállapodások, valamint azok munkaerő-piaci, képzési és fejlesztési programjai támogatásával,
13. a térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek,
14. a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok,
15. a helyi identitás és kohézió erősítése.

 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek, támogatható tevékenységek:
1. a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése,
2. kis- és középvállalkozás növekedési és foglalkoztatás-bővítési lehetőségeinek megteremtése,
3. vállalkozások együttműködésének és piacra jutásának elősegítése,
4. a kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitások megerősítésével növekvő Horizont2020 részvétel,
5. a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében,
6. a stratégiai kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok számának növelése a nagy innovációs potenciállal rendelkező vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek között,
7. az újgenerációs, országos szélessávú hálózatok rendelkezésre állásának biztosítása,
8. az információs és kommunikációs technológia szektor nemzetközi versenyképességének növelése,
9. a vállalkozások informatizáltságának növelése,
10. a digitális felzárkózás felgyorsítása és a közösségi hozzáférés növelése,
11. a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által,
12. az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek növekvő körének munkaerő-piaci integrációja,
13. a társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának erősítése,
14. a munkanélküliek és inaktívak széles körű hozzáférése a nem állami szervezetek által szervezett munkaerő-piaci programokhoz,
15. jobb hozzáférés a gyakornoki helyekhez és növekvő vállalkozói aktivitási kedv a fiatalok körében,
16. a munkaerő-piaci szereplők munkaszervezési módszerek és munka minősége terén történő aktivitásának és tudatosságának növelése,
17. a munkavállalási korú lakosság, különösen az alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez,
18. a gazdasági igényekhez igazodó, minőségi képzési intézményrendszer kialakítása,
19. a turisztikai költés növelése a kulturális és természeti örökségi helyszíneken,
20. kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítése
érdekében,
21. az épületek energetikai korszerűsítése, valamint távhőrendszerek energiahatékony fejlesztése és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése,
22. a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása,
23. az oktatási és képzési rendszerek minőségének és munkaerő-piaci relevanciájának fokozása,
24. a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok ifjúsági garanciához való hozzáférésének biztosítása.

 

A többi operatív program által támogatott területek listáját facebook oldalunkon,  ide kattintva éri el.

Pályázatokkal kapcsolatban bármilyen kérdésére az info@goldconsulting.eu címen válaszolunk.

Vissza a Hírekhez