Júliustól kezdődhet a KKV-k fejlesztése


Pályázat címe:

Mikro -,kis- és középvállalkozások termelési

kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2-15)

Pályázat célja:

KKV-k fejlesztése. Gépbeszerzés, anyagmozgatás, csomagolás, on-line megjelenés, ingatlan építés stb A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag a feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek (ágazati lista alapján).

Induló cégek is pályázhatnak alacsonyabb támogatási összegre.

Megvalósítás helye:

Országos. Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Pályázók köre:

  • Mikro-, kis- és középvállalkozások, Gt, szövetkezet, egyéni vállalkozó

  • ha rendelkezik legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel,

  • kezdő vállalkozó esetében, az ágazati felhívásban szereplő (termelő) tevékenységet kíván fejleszteni

· a lezárt üzleti év átlagos statisztikai létszáma min. 1 fő volt

Nem pályázhat pl:

feldolgozóipari tevékenység esetén a projekt elszámolható költsége nem haladhatja meg az előző évi nettó árbevételt nem feldolgozóipar estén az árbevétel 50%-át a projekt elszámolható költsége nem haladhatja meg az előző év mérlegfőösszegét

Támogatás formája, összege:

Vissza nem térítendő

A támogatás összege: 5-50 M FT

1 lezárt üzleti évvel nem rendelkezők max 10 millió Ft

.

Támogatás mértéke:

Régiónként, tevékenység és a vállalkozás mérete szerint változó. Az üsszes elszámolható költség

• 50% - Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban, valamennyi KKV-nak,

• 50% mikro,- kis és 45% középvállalkozásoknak a Közép-Dunántúl régióban

•45% mikro,- kis, 35% közép vállalkozásoknak a Nyugat-Dunántúl régióban

projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Feldolgozóipari fejlesztés és szabad vállalkozási zónában max 70%

Elszámolható költségek

  • új eszköz beszerzése (VTSZ lista alapján), min. nettó 100e Ft értékben, min. a teljes ktg 50%-a

  • az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz, kapcsolódó új eszközbeszerzése (önállóan nem támogatható ) max. a teljes ktg 25%-a, raktározás 10%)

  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (önállóan nem támogatható max. a teljes ktg 25%-a)

  • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek ( önállóan nem támogatható) max 10%, szoftver max. 3 millió Ft

  • online megjelenés: domain név, webtárhely, honlapkészítés ( önállóan nem támogatható) max 30 ezer Ft, honlap max 200 eFt

  • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések ( önállóan nem támogatható)

Vállalások

· létszámtartás

· személyi jellegű ráfordítás: 5%-os növekedés a 2. üzleti év végére

· nettó árbevétel növekedés: 5%-os növekedés a 2. üzleti év végére

Biztosíték

20 millió Ft támogatási összeg alatt nincs, 1 lezárt üzleti év és tartozásmentes adatbázis esetén nincs

Beadási határidő:

2015.07.09-től folyamatos 2 évig

Projekt időtartama

fizikai befejezés 12 hónap

Előleg

A támogatási összeg max. 50%-a, max. 25 M FT.

Vissza a Hírekhez