Kertészeti gépbeszerzés ÉRTHETŐEN


2015. május 18-tól lesz beadható a 2015 évi kertészeti gépbeszerzést támogató MVH pályázat. Ez az ÚMVP utolsó ilyen jellegű pályázata lesz, a jövőben már a 2014-2020-as VP keretében finanszírozott lehetőségek nyílnak meg.

A pályázatot az MVH online felületén, meghatalmazott adhatja be, tehát első lépésként mindenki válasszon meghatalmazottat, ha kell, szerezzen MVH és magyarorszag.hu ügyfélkapus azonosítót.

Azt, hogy ki, mire, mennyiért pályázhat, a sok jogszabályi utalás magyarázatával tettük átláthatóbbá, az alábbiak szerint!

(Ha további kérdése van, keressen minket bátran az info@goldconsulting.eu címen)

A kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások

Beszerezhető:

Vissza nem térítendő támogatás kérhető:

  • a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát, energiahatékony,
  • az MVH oldalán elérhető gépkatalógusban meghtalálható gépcsoportokba tartozó gép beszerzésére.
  • Ha a gépkatalógus csoportjaival azonosítható, de a gépkatalógusban nem szereplő gépről van, kötött tartalmi feltételekkel 2 db, összehasonlítható árajánlat adandó be
  • A gépek közül kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatók, amelyeknek motorteljesítménye legfeljebb 75 kW.

 

Támogatás igénybevételére jogosult

aki a Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, azaz:

- nem évelő növény termesztésével, évelő növény termesztésével, növény szaporítóanyag termesztéssel, vagy vegyes gazdálkodással foglalkozik.

b) akinek a 2. mellékletben (elérhető itt: https://www.dropbox.com/s/hkcg9i6axytyqm4/SFH%20mell%C3%A9kletek.docx?dl=0)

ÉS

feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.

VAGY

akinek a nyilatkozata alapján az 1. mellékletben (elérhető itt: https://www.dropbox.com/s/hkcg9i6axytyqm4/SFH%20mell%C3%A9kletek.docx?dl=0)  szereplő SFH kódok alapján számított 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a 2014. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében (a továbbiakban: TERA kérelem) megjelölt hasznosítási kódok (a továbbiakban: TERA kód) és területnagyság alátámasztják,

VAGY

b) aki a 2014. évben benyújtott TERA kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2014. évben benyújtott TERA kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2014. évben benyújtott TERA kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörében kiállított, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: kormányhivatali igazolás) hitelt érdemlően igazolja,

VAGY

c) akinek a nyilatkozatát a 2014. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2014. évben benyújtott TERA kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja,

VAGY

d) aki a 2015. évben benyújtott TERA kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2015. évben benyújtott TERA kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2015. évben benyújtott TERA kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal által kiállított, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon hitelt érdemlően igazolja,

VAGY

e) akinek a nyilatkozatát a 2015. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2015. évben benyújtott TERA kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja.

Induló vállalkozás nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be.

(5) Induló vállalkozás támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg tett nyilatkozatban vállalja, hogy a 2. mellékletben (elérhető itt: https://www.dropbox.com/s/hkcg9i6axytyqm4/SFH%20mell%C3%A9kletek.docx?dl=0) szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok alapján számított kertészeti üzemmérete legkésőbb 2015. október 5-ig eléri a 4 EUME üzemméretet, amelyet köteles 5 évig fenntartani. A kertészeti üzemméret a 2015. évi TERA adatok, illetve a kormányhivatali igazolás alapján kerül megállapításra.

A műveletet 2015. szeptember 21-ig kell megvalósítani.

 

(2) A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás

a) 35%-a,

b) 45%-a, ha az ügyfél lakóhelye vagy székhelye hátrányos helyzetű településen van,

c) 45%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

Vissza a Hírekhez