Módosul a mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásait támogató ” (GINOP-1.2.2-15) felhívás módosult az alábbiak szerint:


 

1. A támogatás keretösszege 10 milliárd Ft-ról 30 milliárd Ft-ra emelkedett. Változatlanul a pályázat megvalósítási helyszíne kizárólag a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet szerint szabad vállalkozási zónának minősülő település lehet.

2. A Felhívás 3.2. pontjában az új eszköz beszerzése és az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás tevékenységekhez tartozó tevékenységek esetében az új megújuló energiatermelő eszközök beszerzése kapcsán új támogatási jogcím (A közvetlen energiaköltségek összesített csökkentése az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által) és új támogatási kategória (Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás) került meghatározásra.

3. A Felhívás 4.2. pontja kiegészült a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás illetve a csekély összegű támogatás támogatási kategóriához tartozó kizáró okokkal.

4. Felhívás 5.5.1 és 5.5.2 pontja pontosításra került az új megújuló energiatermelő eszköz költségtétel vonatkozásában.

5. A Felhívás 5.3. pontjában meghatározásra került a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás illetve a csekély összegű támogatás esetén adható maximális támogatási mérték.

6.  Magyar Közlöny 2015. évi 187. számában, 2015. december 2-án megjelent a 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet - A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról, amely alapján a korábbi 1 080 településen felül további 122 település válik szabad vállalkozási zónává. Mindezek alapján módosul a Felhívás 5. és 6. számú melléklete.

7. A Felhívás 7. sz. melléklete (35-38. pont) kiegészült a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás illetve a csekély összegű támogatás igénybevétele esetén alkalmazandó kizáró okokkal.

A fenti módosítások a kapcsolódó kitöltőprogramban is átvezetésre kerülnek, amely egységes szerkezetben a honlapon 

Vissza a Hírekhez