Nemsokára Indul a hátrányos helyzetű tanulókat támogató Tanoda program


Pályázat címe: 

EFOP-3.3.1-15 - Tanoda programok támogatása

 Pályázat célja:

A hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése,   komplex személyiségfejlesztéssel, életpálya-építése nem formális, informális keretek között.

Célcsoport:  Hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók (általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói vagy középfokú iskola tanulói)

 - A Tanoda programba bevont tanulók szülei, családtagjai

- A köznevelésben résztvevő nem hátrányos helyzetű tanulók

 

 Megvalósítás helye: 

Országos. Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Pályázók köre: 

Egyéb egyesület (GFO 529)

 Egyházi jogi személy (GFO 551, 552, 559)

- Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány (GFO 562, 563, 565, 569)

-  Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

 -  Nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)

Támogatás formája, összege:

Vissza nem térítendő

25- 30 millió Ft

 Támogatás mértéke:

100%

 

Elszámolható költségek:

-  előkészítés szükségletfelmérés, tanulmány max 5%

- eszközbeszerzés (informatikai, nevelést segítő eszk, szoftver)

- szakmai(képzés, szakértői díj, marketing, nyilvánosság, bérleti díj)

- oktatók, szakmai munkatársak bér, utazás)

- közösségi tér üzemeltetése, rezsi

- tanoda anyag ktg, fejlesztő eszközök

-projekt menedzsment max. 2,5 %

- általános ktg max 1%

 

Vállalások:

min. 20/30 fő tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítése, megvalósítása és az alapján egyéni előrehaladási napló vezetése.

fenntartás 5 év (csak a beszerzett eszk.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza a Hírekhez