Út, járdafelújítás akár 15 millió forintért


Kigyűjtöttük, hogy a Belügyminisztérium által kiírt pályázathoz mik a fontosabb tundivalók

 

A fejlesztendő ingatlan kizárólag 100% saját tulajdonban lévő ingatlan lehet.

Pályázható:

Önkormányzat közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítása

Összeg: maximum 15 m Ft

A támogatás százalékos mértékét az adóerő képesség adja meg. Az adóerő képesség a 2014. évi II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.

0-18.000 Ft/fő: 85 %

18.001-25.000 Ft/fő: 75 %

25.001-40.000 Ft/fő: 65 %

40.000 Ft/fő felett: 50 %

 

A támogatás bruttó összeg, ÁFA nem igényelhető vissza.

 

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

-          hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel, nem vállalja annak megszerzését 2015. szeptember 30-áig, vagy vállalását nem teljesíti;

-          a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;

-          adósságrendezési eljárás alatt áll;

-          a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte;

-          pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült

Pályázat benyújtása: elektronikusan az ebr42 rendszeren és papír alapon az illetékes MÁK kirendeltséghez.

Benyújtás határideje:

-          elektronikusan: 2015. június 9, 16:00

-          papír alapon: 2015. június 10.

 

Benyújtandó dokumentumok:

-          hitelesített, ebr42-ből nyomtatott adatlap, elektronikusan és papíron

-          árajánlat vagy tervezői költségvetés eredeti példánya, papír alapon

-          saját forrás igazolás eredeti példánya, papír alapon (helyi önkormányzatnál: képviselő-testületi, társulási tanácsi határozatot, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe, határozatba foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester, nemzetiségi önkormányzat elnöke, illetve társulási tanács elnöke nyilatkozatát), papír alapon

-          30 napnál nem régebbi, TAKARNET-ből lekérdezett elektronikus tulajdoni lap másolata, papír alapon

-          Fényképes dokumentáció, papír alapon

-          Pályázati adatlap nyilatkozatai, papír alapon és elektronikusan

 

A miniszteri döntés határideje 2015. aug. 6.

Vissza a Hírekhez