Tanyabusz, terepjáró beszerzés


 

2015. május 4-től pályázható az új, tanyabusz és terepjáró beszerzést támogató MVH pályázat. A tovább után összefoglalót adunk a pályázat alapvető feltételeiről:

 

1. Célterület: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan

aa) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;

ab) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;

ac) arculati elemek elhelyezésére;

Utóbbi kettő esetében kötelezően vállalandó az aa) pont vállalása.

Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege az alábbi gépjármű-kategóriák esetében:

a) terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;

b) mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint.

Fentiekre 100%-os támogatás igényelhető.

(1) Elszámolható kiadásnak minősül:

a) a gépjármű beszerzési értéke;

b) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;

c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;

d) beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége;

e) a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;

f ) az arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80 000 forintig.

(2) A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható.

a) e rendelet alapján beszerzendő gépjárműre – legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásáig – CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja;

b) e rendelet alapján beszerzett gépjárművel a falu és tanyagondnoki szolgáltatást és az egyéb szolgáltatást ingyenesen látja el.

 


2. célterület: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan:

 

ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;

bb) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;

bc) arculati elemek elhelyezésére;

Utóbbi kettő esetében kötelezően vállalandó a ba) pont vállalása.

 


 

 

     Nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél, akinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) nyújtott támogatással e rendelet szerint megjelölt szolgáltatáshoz kapcsolódóan korábban beszerzett gépjárművek vonatkozásában, e rendelet szerinti támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn, vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet] alapján az 1-es vagy 2-es célterület vonatkozásában az utolsó kifizetési kérelmét még nem nyújtotta be.

-          Polgárőr szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor az Országos Polgárőr Szövetség tagja.

-          LEADER Helyi Akciócsoport címmel rendelkező egyesület nem jogosult pályázásra.

-          A művelet már megkezdhető, támogatási döntés előtt is, saját felelősségre.

-          Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet.

-          Amennyiben egy ügyfél több ellátási körzetben látja el a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást akkor

1.      Ellátási körzetenként egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást az célterület keretében.

2.      Településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés támogatható.

Beadás, határidő:

-           ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani 2015. május 4-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án 18:00 óráig. A támogatási kérelemhez csatolandó mellékleteket elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

-          A támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

-          A bírálatot célterületenként külön – benyújtási sorrend alapján hozza meg.

-          A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet legkésőbb 2015. szeptember 21-ig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. október 5-ig nyújtható be.

Pályázásra jogosultak:

-          5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok kivételével)

És

-          Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él) megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések


 

-          A beszerzésre kerülő gépjárműveknek új gépjárműveknek kell lenniük.

-          A forintban megadott beszerzési árnak tartalmaznia kell a gépjármű szállításával összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték, forgalmi engedély és törzskönyv illeték, valamint kötelező és a CASCO biztosítás kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget (0 revizió, vizsgáztatás, KRESZ tartozékok, gépkocsi átadás stb.).

Vissza a Hírekhez