Az új Ptk. és a civilek


 

Az új Ptk. jelentősen megkeveri az egyesületek, alapítványok életét. Nehéz helyzet állhat elő, ugyanis pontosan a kisebb egyesületek, civilek nem engedhetik meg maguknak a jogi szakértő alkalmazását, a vezetőség esetében pedig korántsem biztos, hogy jogász szakemberekkel állt fel.

Az új Ptk. szabályozásaival kapcsolatos összehangolást a szervezeteknek 2016 végéig le kell folyniuk.

-          A 2013. évi CLXXVII. Törvény 11. paragrafusa szerint: A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a …. bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét.

-          Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát a Ptk.-val összefüggésben nem köteles módosítani, ha az csak abból az okból volna szükséges, hogy abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a szervezet az ilyen változásokat is köteles azon átvezetni.

-          A számviteli törvény szerint, minden szervezetnek éves beszámolót kell készítenie, december 31. fordulónappal. Ekkor a szervezeti formától függően megfelelő számviteli szabályokat kell alkalmazni, azonban nagyon fontos részlet, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

-          A beszámoló tartalmazza az egyszerűsített mérleget, az eredmény kimutatást és kettős könyvvitel esetén a kötelező, kiegészítő mellékleteket is.

-          Fentebb említett melléklet tartalmazza a következőket: a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását, a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat.

-          A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. §-a értelmében a civil szervezetek folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal kötelesek tájékoztatni a nyilvánosságot. A civil szervezet az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül - így különösen honlapján, hírlevélben - köteles tájékoztatást adni működéséről és az adományok felhasználásáról.

Vissza a Hírekhez