Fontos határidő vállalkozásoknak!


Fontos határidő vállalkozásoknak a 2016. március 15!!

 

Az új Polgári Törvénykönyv átmeneti időszaka, amely a cégek, civil szervezetek létesítő okiratának módosítására közel két éves határidőt adott, 2016. március 15-én lejár.

Két esetben nem kell módosítani a társasági szerződést

-          akik 2014. március 15-ét követően bármilyen adatot módosítottak a társasági szerződésben, egyúttal kötelesek voltak az új Ptk-nak megfeleltetni a társasági szerződésüket, így számukra már nem fogalmaznak meg további teendőket a fenti jogszabályok.

-          azok  Kft-k, amelyek törzstőkéje eléri a 3.000.000 forintot.

Kötelező a társasági szerződés módosítása

  • Ha a Kft. törzstőkéje nem éri el a 3.000.000 forintot,
  • ha a társasági szerződés, vagy alapszabály a Gt. konkrét rendelkezéseire utal,
  • fentieken kívül, ha a társasági szerződés, vagy alapszabály a Ptk-val ellentétes rendelkezést tartalmaz.

Határidő betartása

-          A taggyűlésnek, közgyűlésnek legkésőbb 2016. március 15.-ig meg kell hoznia a kötelező cégmódosítással és kötelező törzstőke emeléssel összefüggő határozatait,

-          30 napon belül, tehát legkésőbb 2016. április 14-ig a jogi képviselőnek be kell nyújtania a szükséges okiratokat az illetékes cégbírósághoz.

Illeték- és közzétételi díj-mentes

A kötelező cégmódosítás és kötelező törzstőke emelés (az új Ptk-nak megfelelő módosítások átvezetése) illeték és közzétételi költségtérítés mentessége a kialakult cégbírósági gyakorlat szerint az alábbi esetekben marad meg:

  • A társaságnak korábban nem volt még a cégjegyzékbe bejegyzett e-mail elérhetősége és új elektronikus kézbesítési címet jelent be,
  • a társaság már rendelkezik bejegyzett e-mail elérhetőséggel, ezt az e-mail címet e-mail elérhetőségként törölni és ugyanezt az e-mail címet elektronikus kézbesítési címként bejegyezni kéri,
  • a társaság már rendelkezik bejegyzett e-mail elérhetőséggel, ezt az e-mail címet e-mail elérhetőségként törölni és másik e-mail címet elektronikus kézbesítési címként bejegyezni kéri,
  • a tevékenységi körök aktualizálása, amennyiben a tevékenységi körök Ctv. 51. § (2a) bekezdése szerinti aktualizálására a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés kapcsán benyújtott változásbejegyzéssel együtt kerül sor, akkor az eljárás illeték- és közzétételi költségtérítés mentes.

Minden más adatváltozás bejelentése, tehát már a tagok, vagy az ügyvezető lakcímváltozásának bejelentése is olyan cégadatokban bekövetkező változást jelent, amely illeték és közzétételi díj megfizetésének kötelezettségét vonja maga után.

 

Törzstőkéjének emelés lehetőségei

A Kft-k többségének a jelenlegi jegyzett tőkéje 500.000 forint, tehát 2.500.000 forint törzstőke emelt kell végrehajtaniuk.

Tagok pénzbeli hozzájárulásával

Ez lehet banki átutalás, vagy készpénz befizetése a cég házipénztárába. Ennek formáját a társasági szerződésben kell rögzíteni. A cégmódosítás során a társasági szerződés bankszámlára történő befizetési kötelezettséget ír elő, akkor banki igazolást kell csatolni a cégbíróság felé, ha a társasági szerződés házipénztárba történő teljesítést tesz lehetővé, akkor elegendő erről az ügyvezető nyilatkozatát csatolni. Lehetőség van arra, hogy a teljes törzstőkeemelésnek megfelelő befizetést a tagok egy későbbi időpontban tegyék meg. Lehetséges az is, hogy a törzstőke-emelésre az elhatározás évét követő üzleti év éves beszámolójának elfogadását követő legkésőbb 5 hónappal kerüljön sor. Ez az időpont a határidőket betartva 2018 május 1. és októbere 31. közötti időszakra tehető.

Fontos megemlíteni, amíg a tag nem teljesíti a törzstőke felemelésével kapcsolatos kötelezettségeit, osztalékot nem vehet ki, és a még be nem fizetett törzstőke erejéig a társasággal szembeni követelések érvényesítése esetén harmadik személyekkel szemben magánvagyonával felel.

Vissza a Hírekhez