Júliustól KKV-k fejlesztésére akár 500 millió Ft is igényelhető!


Pályázat címe:

Mikro -,kis- és középvállalkozások termelési

kapacitásainak  bővítése (GINOP 1.2.1-15)

Pályázat célja:

KKV-k fejlesztése. CSAK TERMELŐ CÉGEKNEK! Gépbeszerzés, anyagmozgatás, csomagolás, on-line megjelenés, ingatlan építés stb.  

Induló cégek is pályázhatnak alacsonyabb támogatási összegre.

Megvalósítás helye: 

Országos. Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Pályázók köre: 

·         Mikro-, kis- és középvállalkozások, akiknek legutolsó lezárt, teljes üzleti évükben az éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 1 fő volt.

·         Min. 1 teljes (365 nap) lezárt üzleti évvel kell rendelkezni

·         A projekt teljes elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az előző éves nettó árbevételt és mérlegfőösszeget.

·         50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása és magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása rendelkezzen legalább egy lezárt teljes üzleti évvel.

Nem pályázhat pl:

  • feldolgozóipari tevékenység esetén a projekt elszámolható költsége nem haladhatja meg az előző évi nettó árbevételt
  • nem feldolgozóipar estén az árbevétel 50%-át
  • a projekt elszámolható költsége nem haladhatja meg az előző év mérlegfőösszegét

 

Támogatás formája, összege:

Vissza nem térítendő

A támogatás összege: 50 – 500  M FT

.

Támogatás mértéke:

Régiónként változó

• 50%  -  Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban,

• 50% mikro,- kis és 45% középvállalkozásoknak a Közép-Dunántúl régióban

•45% mikro,- kis, 35% közép vállalkozásoknak  a Nyugat-Dunántúl régióban projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

 

Elszámolható költségek

- új eszköz beszerzése (VTSZ lista alapján), min. nettó 100e Ft értékben, min. a teljes ktg 50%-a

- az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz,  kapcsolódó új eszközbeszerzése (önállóan nem támogatható ) max. a teljes ktg 25%-a, raktározás 10%)

- Infrastrukturális és ingatlan beruházás (önállóan nem támogatható max. a teljes ktg 25%-a)

- Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek ( önállóan nem támogatható) max 10%, szoftver max. 3 millió Ft

- online megjelenés: domain név, webtárhely, honlapkészítés ( önállóan nem támogatható) max 30 ezer Ft, honlap max 200 eFt

- A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések ( önállóan nem támogatható)

- akadálymentesítés, ha megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatása is megvalósul. max 1 millió Ft/munkavállaló

Vállalások

- Létszámtartás- A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem  csökkenhet a bázislétszám alá

- Személy jellegű ráfordítás- A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása legalább 5 %-kal növekszik.

- Nettó árbevétel növekedés- A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési  évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók  esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5%  lesz 

A fenntartási kötelezettség 3 év.

Biztosíték

1 lezárt üzleti év és tartozásmentes adatbázis esetén nincs, egyéb esetben bankgarancia, biztosítói kezesség, ingatlanfedezet, garanciavállaló nyilatkozat.

Beadási határidő:

2015.07.09-től folyamatos 2 évig

Projekt időtartama

fizikai befejezés 18 hónap

Előleg

 A támogatási összeg max. 50%-a,  max. 100 M FT.

Vissza a Hírekhez