Pályázati összefoglaló


Kódszám

Megnevezés

Cél

Jogosult

Támogatás mértéke

Támogatás minimum összege

Támogatás maximum összege

Beadás

GINOP-1.3.1-15

 

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

A vállalkozások külföldi piacokra kijutásának elősegítése, külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenés, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezése. KKV-k exportképességének és versenyképességének növekedése, külkereskedelmi tevékenységük fejlődése. 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások jogi forma szerint: a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek, c) szövetkezet.

max. 50%

1,5 millió

20 millió

2015.06.22- 2017.06.22

GINOP-1.2.2-15

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

 

 

Hazai KKV-k termelési és szolgáltatási kapacitásainak bővítése

 

 

Mikro-, kis,- és középvállalkozások

max.70%

5 millió

50 millió

2015.07.09 - 2017.07.10

 GINOP-2.1.1-15

 

 

 

 

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

 A hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése, jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, nemzetközi szinten is új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztésére

 

 

 

 

Gazdasági társaságok

max 70% 

50 millió 

1 000 millió

2015.09.30 – 2017.09.29 

GINOP-2.1.7-15 

 

 

 

 

 

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

A Kkv-k jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztése, két területen:

-házon belüli prototípusfejlesztés

- ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatala

 

 

 

Mikro-, kis-, és középvállalkozás

max. 80%

10 millió

130 millió

1016.01.14 -2017.12.14

GINOP-2.2.1-15 

 

 

 

 

 

 

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések

A hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható együttműködések ösztönzése, üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrehozása. A kutatási eredményeknek a gazdaságban és a társadalmi élet  egyéb területein kell hasznosulnia. 

 

 

 

Vállalkozások, kutatóhelyek, nonprofit gazdasági társaságok

max 80%

500 millió

4 000 millió

2015.12.30 – 2017.12.30

 

 

 GINOP 1.2.5-15

 

 

 

 

 

 

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

 

 

Logisztikai alap és kiegészítő szolgáltatások fejlesztése alapinfrastruktúra bővítéssel, korszerűsítés és ingatlan beruházással, új eszköz beszerzéssel, IT fejlesztés, gyártási licenc, és gyártási know-how beszerzésekkel.

- KKV. (nagyvállalkozás is eltérő konstrukció)

- Kettős könyvvitelű gazdasági társaság, szövetkezet

- minimum 2 lezárt üzleti év

- min. 5 fő alkalmazotti létszám

- min. 5000 m2 fedett raktárkapacitás

max. 50%

25 millió Ft

100 millió Ft

2016. február 29-től 2018. február 28-ig folyamatos

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP-5-4.1.1.6-15 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az állattartó telepek trágyatárolóinak fejlesztése a jelen jogszabályoknak és környezetvédelmi irányelveknek megfelelően. A Felhívás keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági termelők, akik a jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az előírásoknak megfelelő trágyatárolóik megépítését.

 

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági termelő, aki legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik

 Max: 60%

 

 100 millió Ft

- 2016. január 11. – 2016. február 12.

- 2016. május 9. - 2016. június 10.

- 2016. szeptember 12. - 2016. október 12.

 

Amennyiben a pályázó fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül:

2017. január 9. – 2017. február 10.

- 2017. május 8. – 2017. június 9.

- 2017. szeptember 11. – 2017. október 11

 

VP-3-4.2.1-15

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

 

 

Mezőgazdasági ágazati versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával.   TEÁOR 10,11 (élelmiszer, italgyártás)  - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék előállítására vonatkozó – tevékenységek fejlesztésének támogatása.

 

- mezőgazdasági termelő (ha bevétel 50%-a mg-i termelésből származik)

- Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő kkv (feltételekkel)

- Konzorcium (min. 5 független tag, termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt feltételekkel)

 

- KMR 40% (településenként meghatározott)

- Konvergencia régió 50% (ezen belül

- Az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50

- Közép-Dunántúl régióban 35%,

- Nyugat-Dunántúl régióban 25%.

 

 

- egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft,

- kollektív (konzorciumi) beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

 

2016. február 15 - 2018. február 15 közti időszakban az alábbi benyújtási határidőkkel:

 

- 2016. április 15.

- 2016. július 15.

- 2016. október 15.

- 2017. január 15.

- 2017. április 15.

- 2017. július 15.

- 2017. október 15.

- 2017.február 15.

 

VP4-10.2.1.-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

A védett, őshonos veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták nőivarú - baromfifélék esetén vegyes ivarú - génállományának megőrzése, az eredeti tartási és tenyésztési körülményekhez hasonló in situ feltételek mellett.

 

 

Az állatok tartójaként bejegyzett állattartó, családi gazdálkodás. Pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

100%

A támogatott fajtától függően 50-300 eurónak megfelelő forintösszeg/egyed/év

 

 

-2016. február 1. és 2016. február 28. között

- 2017. február 1. és 2017. február 28. között

 

 

VP4-10.2.2.-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése

 A mezőgazdasági- és élelmezési célú növényfajok tájfajtái, termesztésből kiszorult fajtái, régi fajtái a veszélyeztetett kategóriába tartoznak. Jelen felhívás célja ezen növényfajták genetikai erőforrásainak és a mikroorganizmusok megőrzése, a génerózió, a genetikai sebezhetőség káros hatásainak csökkentése, valamint a haszonnövények és rokonfajaik genetikai állományának megőrzése

 

 

 

- Aktív mezőgazdasági termelő

- Génmegőrző tevékenységet végző szervezet

 

100% 

A támogatott fajtától függően 

 

- 2016. április 1 - 2016. május 2. között,

- 2017. április 1 - 2017. május 2. között.

 

 

 

 TOP-1.1.1-15

 

 

 

 

 

Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére

 

 

 

Jelen felhívás az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari parkok, tudományos és technológiai parkok infrastruktúra fejlesztésére irányul. A programban lehetőség van, új ipartelep építésére vagy már meglévő fejlesztésére. 

 

 

- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek

- Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások

- Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok

A felek konzorcium formájában is pályázhatnak. 

 

100%

100 millió Ft

575 millió Ft

2016. február 29-től 2016. május 23-ig

Támogatás elnyerésének módja

egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

 

Forrás megnevezése

Európai Regionális Fejlesztési Alap

 

Forrás összege

20 000 000 000

 

Beadás kezdete

2015.07.09.

 

Beadási határidő

2017.07.10.

 

Beadási határidő megjegyzés

Nincs beállítva!

 

Kitöltőprogram elérhetősége

Nincs beállítva!

 

Támogatás célja

Hazai KKV-k termelési és szolgáltatási kapacitásainak bővítése

 

Kedvezményezettek köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások

 

Támogatási feltételek

A felhívásban rögzítettek szerint.

 

Támogatási minimum összege

5 000 000

 

Támogatási maximum összege

50 000 000

 

Vissza a Hírekhez