Újra élelmiszeripari pályázat tavasszal


2012 tavaszán lehet majd várhatóan újra benyújtani a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése” című pályázatot, melynek célja, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége, továbbá javuljanak az élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye és versenyképessége, továbbá javuljanak az élelmiszerbiztonsági és- higiéniai feltételek, csökkenjen a környezetterhelés.

A rendelkezésre álló keret kb. 17 millió eurónak megfelelő forintösszeg (6,4 milliárd Ft) körül várható. A korábbi évekhez képest lényegi eltérést jelenhet az a változás, hogy a támogatott tevékenységek közül a bor-, és pálinka feldolgozás várhatóan törlésre kerül.

A felkészülést, különösen az építési engedélyek beszerzését már most meg kell kezdeni, pályázni 1 hónapig engedélyes tervekkel és költségvetéssel lehet majd!

Támogatási célterületek:

  • 1. célterület: a versenyképesség javítása, termékszerkezet átalakítása
  • 2. célterület: élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, az energiafelhasználás racionalizálása, továbbá üzemirányítás korszerűsítése
  • 3. célterület: vágópontok létrehozása és korszerűsítése.

Elszámolható költségek köre:- Elszámolható költségnek minősül a gép- és technológia beszerzés, épület építése és felújítása, és a szoftverfejlesztés.

Pályázók köre:

  • Támogatásra jogosultak
  • Egyéni vállalkozók, 
  • Egyéni cégek, 
  • Jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok,
  • Szövetkezetek, amelyek KKV-nak vagy nagyvállalatnak minősülnek.

Vissza a Hírekhez