Új, összegtől függő szabályozások ÁFA és számlák terén, kötelező nyilatkozatok 2013-ban, alanyi mentesség határa


 Azon számlák esetében, amelyek ÁFA tartalma 2 millió Ft, vagy a feletti összegű (Fontos: nem a számlán szereplő érték a meghatározó, hanem csak az ÁFA mértéke) a számláról tételes nyilatkozatot kell tenni az Adóhivatal felé. Ez az eladónak és a vevőnek is kötelezettsége, az alábbiak szerint:

Eladó nyilatkozata:

 • akkor van adatszolgáltatási kötelezettsége, ha az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió Ft-ot.
 • abban az időszakban adja be a bevallást, amikor az adófizetési kötelezettség keletkezik
 • nyilatkozatot számlánként kell megtenni az alábbi adatokkal: vevő adószáma, számlaszám, teljesítés időpontja, adóalap és az áthárított áfa összege
 • a nyilatkozat az áfa bevallás gyakoriságával megegyezik
 • Eva alany évente egyszer az Eva bevallásban nyilatkozik (azért nyilatkozik, mert számláiban felszámít áfát, még ha ő maga nem is vallja be azt)

 

Vevő nyilatkozata:

 • az áthárított áfa összegéről akkor nyilatkozik, amikor meghaladja a 2 millió Ft-ot az áfa
 • a nyilatkozatot akkor teszi meg, amikor a levonható áfát beállítja az áfa bevallásba
 • számlánként nyilatkozik az alábbi adatokról: eladó adószáma, számlaszám, teljesítés időpontja, adóalap és a felszámított áfa összege

 

Abban az esetben, ha egy adott bevallási időszakban,  ugyanattól az adóalanytól több számláais van, melyek összevont ÁFA értéke összevontan több, mint 2 millió Ft,  de külön-külön egyik számlám sem éri el a LEVONHATÓ adó összege a 2 millió Ft-ot, akkor erről nem tételesen, hanem összevontan kell adatot szolgáltatni az adóhatóság felé.

 

Ebben az esetben fontos, hogy valemennyi számlán legyen feltüntetve, a vevő adószáma.

 

Hogyan tudom módosítani a 2 millió Ft-nál nagyobb ÁFA tartalmú számlákat?

 

 • az eredeti számla, számlák, áfa tartalma elérte a 2 millió Ft-ot, akkor a módosításról is adatot kell szolgáltatni
 • az eredeti számla adótartalma nem érte el a 2 millió Ft-ot, de a módosítás után eléri, ekkor is adatot kell szolgáltatni
 • mindkét esetben fel kell tüntetni az eredeti és a módosító számlát (számlákat) is a nyilatkozatban
 • abban az esetben, ha a módosítás a teljesítés időpontját módosítja, a hibás időszakból kivesszük és be kell vallani a helyes időszakban
 • abban az esetben, ha a módosítás a fizetendő áfa csökkenését eredményezi, nem kell az eredeti teljesítési időszakot önellenőrizni
 • egyéb esetben önellenőrizni kell és az önellenőrzésről nyilatkozatot is be kell adni
 • abban az esetben, ha a módosítással a 2 millió Ft alá csökken az áfa összege, akkor is adatot kell szolgáltatni az eredeti és a módosított számláról is

 

Annál, aki a módosított számlát kapja: szintén el kell végezni a fenti adatszolgáltatást!

 

 

Pénzforgalmi elszámolásnál: abban az időszakban kell a nyilatkozatot meg tenni, amikor az első fizetési kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben a számla teljes összegéről kell a nyilatkozatnak készülnie!

 

 

Előlegről kiállított számla esetén:

 • ha az áfa eléri a 2 millió Ft-ot, nyilatkozni kell
 • ha az előleg számla nem éri el a 2 millió Ft-ot, de a teljes számla eléri majd, akkor nem az előleg kibocsátásának idejében, hanem a végszámla időpontjában kell nyilatkozni.

 

 

2.) ÁFA  értékhatár változás! Kik választhatják 2013-ra az alanyi mentességet?

2013. naptári évre abban az esetben választhatja, ha az adóalany az alanyi adómentességet, ha  

- az összes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás  összege sem a 2012. naptári évben ténylegesen, sem a 2013. naptári évben ésszerűen várhatóan,  nem haladja meg a 6 millió forintnak megfelelő pénzösszeget.

- azok számára is lehetőség nyílhat az alanyi adómentesség alkalmazására, akiknek, 2012. évi bevétele az 5 millió forintot túllépte ugyan, de a 6 millió forintot nem haladta meg.

- akik  2011-ben vagy 2012-ben az 5 millió forintos értékhatár túllépése miatt alanyi adómentes státuszukat elvesztették, de 2012. évben bevételük a 6 millió forintot nem érte el, és a 2013. évre ésszerűen várható, illetve tényleges bevételük nem haladja meg a 6 millió forintot.  Ebben az esetben az adóalany alanyi adómentesség választására vonatkozó bejelentését meg kell, hogy előzze az értékhatár átlépésére vonatkozó bejelentése, amelyet az értékhatár átlépésétől számított 15 napon belül kell megtennie az adóhatósághoz.

Például abban az esetben, ha az adóalany értékesítéseinek ellenértéke 2012. december 6-án meghaladja az 5 millió forintos értékhatárt, amely miatti alanyi adómentesség megszűnést 15 napon belül be kell jelenteni az adóhatósághoz, e bejelentést követően tehet az adóalany - a 6 millió forintos értékhatár-feltétel teljesülése esetén - 2013. évre vonatkozóan az alanyi adómentesség választására bejelentést.

-a  tevékenységüket 2013. évben, év közben kezdő adóalanyok az alanyi adómentesség et választhatják, ha  adóköteles bevételük várhatóan nem éri el a  6 millió forintos értékhatárt.  A naptári évre vonatkozó (várható) bevételnek az adóalanyiság időszakára időarányosan eső részét kell figyelembe venni bevételi értékhatárként.

Vissza a Hírekhez